top of page

Zeliščarski krožek

Glavni cilj krožka je bil poglobitev zanimanja za zdravilne rastline ter spodbuditev udeležencev k prenosu znanja na mlajše generacije. Pri tem smo se osredotočali na prepoznavanje in pravilno uporabo zdravilnih zelišč, nabiranje zdravilnih zelišč, uporabo zelišč v naravni kozmetiki, prepoznavanje invazivnih rastlin, kategorizacijo rastišča zelišč. Dejavnosti so potekale na terenu, na ekološki kmetiji, vzorčnem zeliščnem vrtu društva Melisa v Zgornji Koreni, na zavarovanem območju Krajinski park Kamenščak, območju grada Vurberk in struge reke Drave, na okoliških travnikih in v gozdovih.

Prvo srečanje skupine 1: 17.06.2021 ob 18:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41

Termini: 17.06.2021 / 21.07.2021 / 30.07.2021 / 09.08.2021 / 13.08.2021 / 22.08.2021 / 28.08.2021 / 16.09.2021

Prvo srečanje skupine 2: 17.07.2021 ob 18:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41

 

Termini: 17.07.2021 / 24.07.2021 / 31.07.2021 / 07.08.2021 / 14.08.2021 / 21.08.2021 28.08.2021 / 16.09.2021

Vrtnarjenje prilagojeno podnebnim spremembam

Cilj krožka je bil osveščanje o spremembah podnebja in nujnih prilagoditvah v vrtnarjenju. Na didaktični ekološki kmetiji v Zgornji Koreni so udeleženci spoznavali načela ekološkega kmetovanja in najpomembnejše permakulturne postopke kot so uporaba zastirk, kompostiranje, kolobarjenje, varovanje rast­lin pred boleznimi in škodljivci z mešanimi posevki, … Skupaj pa smo tudi obiskali vrtove udeležencev.

Prvo srečanje skupine 1: 17.06.2021 ob 16:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41.

Termini: 17.06.2021 / 15.07.2021 / 22.07.2021 / 29.07.2021 / 05.08.2021 / 12.08.2021 / 16.09.2021

Prvo srečanje skupine 2: 17.07.2021 ob 16:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41.

Termini: 17.07.2021 / 21.07.2021 / 28.07.2021 / 04.08.2021 / 11.08.2021 / 18.08.2021 / 25.08.2021

MIZS_logo.png
SK_logo.png
Logo_ACS.png
bottom of page