top of page

Zeliščarski krožek

Glavni cilj krožka je bil poglobitev zanimanja za zdravilne rastline ter spodbuditev udeležencev k prenosu znanja na mlajše generacije. Pri tem smo se osredotočali na prepoznavanje in pravilno uporabo zdravilnih zelišč, nabiranje zdravilnih zelišč, uporabo zelišč v naravni kozmetiki, prepoznavanje invazivnih rastlin, kategorizacijo rastišča zelišč. Dejavnosti so potekale na terenu, na ekološki kmetiji, vzorčnem zeliščnem vrtu društva Melisa v Zgornji Koreni, na zavarovanem območju Krajinski park Kamenščak, območju grada Vurberk in struge reke Drave, na okoliških travnikih in v gozdovih, obiskali smo tudi Botanični vrt v Pivoli. Izdelovali smo zeliščne soli, herbarij ter naravna mila. Izdelke in zelišča smo predstavili na razstavi v Domu kulture v Zgornji Koreni. Razstava je potekala  23. in 24. Septembra v sodelovanju z društvom Melisa, občino Duplek in Osnovno šolo Zgornja Korena.

Prvo srečanje skupine: 10.05.2022 ob 17:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41

Termini: 24.06.2022 / 27.06.2022 / 06.07.2022 / 20.07.2022 / 27.07.2022/ 10.08.2022 / 24.08.2022 /14.09.2022 / 21.09.2022 / 22.09.2022 / 23.09.2022

Vrtnarjenje prilagojeno podnebnim spremembam

Cilj krožka je bil osveščanje o spremembah podnebja in nujnih prilagoditvah v vrtnarjenju. Na didaktični ekološki kmetiji v Zgornji Koreni, na vrtovih udeležencev ter na posesti gospoda Ignaca Janžekoviča so udeleženci spoznavali načela samooskrbe, ekološkega kmetovanja, biodinamičnega kmetovanja, najpomembnejše permakulturne postopke kot so uporaba zastirk, kompostiranje, kolobarjenje, varovanje rast­lin pred boleznimi in škodljivci z mešanimi posevki, kako ohraniti strukturo tal in omogočati kroženje hranil ter spoznavali različne namakalne sisteme. Sodelovali smo  na razstavi v Domu kulture v Zgornji Koreni. Razstava je potekala  23. in 24. Septembra v sodelovanju z društvom Melisa, občino Duplek in Osnovno šolo Zgornja Korena.

Prvo srečanje skupine: 10.05.2022 ob 18:00 na Ekološki didaktični kmetiji Lenič, Zgornja Korena 41.

Termini: 21.06.2022 / 13.07.2022 / 17.08.2022 / 22.08.2022 / 29.08.2022 / 21.09.2022 / 22.09.2022

MIZS_logo.png
SK_logo.png
Logo_ACS.png
bottom of page