top of page

Študijski krožki

S krožki želim ponuditi obliko strukturiranega načrtnega, neformalnega in sodelovalnega učenja. Primarna ciljna skupina študijskega krožka so prebivalci občine Duplek, stari med 50 in 75 let. Sekundarna cilja skupina so pripadniki mlajših generacij, saj bi bil tako zagotovljen prenos znanja in izkušenj na mlajše generacije. Izvajanje krožkov sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

Zeliščarski krožek

 

Glavni cilj krožka je poglobiti zanimanje za zdravilne rastline, pri tem se osredotočamo na prepoznavanje in pravilno uporabo zdravilnih zelišč, nabiranje zdravilnih zelišč, uporabo zelišč v naravni kozmetiki (izdelovanje kremic, tinktur), prepoznavanje invazivnih rastlin, kategorizacijo rastišča zelišč, organizacijo razstave zelišč za širšo javnost.

 

 

 

Užitne divje rastline

 

Glavni cilj krožka je sodelujoče seznaniti z divjo - užitno hrano, torej hrano, ki raste v naravi – v gozdu ali na travnikih. Osredotočamo se  na prepoznavanje, kvalificiranje, pravilno nabiranje in uporabo v kulinariki, del krožka je tudi sestavljanje receptov in izmenjava le-teh. Gibanje v naravi, (ponovno) spoznavanje okolja in rastlin, ter izmenjava izkušenj in znanja, so bistvo krožka, delo poteka izključno na terenu.

Kuharski krožek

 

Tema krožka je tradicionalno sezonsko kuhanje. Glavni cilj krožka je osveščanje o pripravi zdrave sezonske in regionalne hrane, uravnotežene prehrane s poudarkom na odgovornem odnosu do sebe, svojega zdravja in okolja ter odgovornega ravnanja s hrano, preizkušanje receptov, razvijanje receptov, izbor najboljših regionalnih in sezonskih receptov.

Botany
Vrtnarjenje prilagojeno podnebnim spremembam

 

Cilj krožka je osveščanje o spremembah podnebja in nujnih prilagoditvah v vrtnarjenju. Na didaktični ekološki kmetiji v Zgornji Koreni bodo udeleženci spoznavali načela ekološkega kmetovanja in najpomembnejše permakulturne postopke kot so uporaba zastirk, kompostiranje, kolobarjenje, varovanje rast­lin pred boleznimi in škodljivci z mešanimi posevki, …

Aktivni in zdravi

S krožkom »aktivni in zdravi«, želim udeležence spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa v naravi. Z gibanjem v vseh življenjskih obdobjih krepimo delovanje srca in ožilja, izboljšamo prekrvavitev, povečamo vzdržljivost in samospoštovanje ter dosežemo, da lažje prenašamo stres. V krožku bodo udeleženci skozi vsa čutila spoznavali življenjsko filozofijo Sebastiana Kneippa za zdrav način življenja: voda, zelišča, gibanje, prehrana in zdrav življenjski slog. Kot vodno terapijo Kneipp priporoča umivanje, oblive, kopeli, ovitke ter obkladke, inhalacije in pitje. Skupaj se bomo podajali na sprehode skozi gozdove, mimo vodnih virov – kjer bomo izvajali kneipanje. Prav tako bomo spodbujali bosonogo hojo, ki je zdravilo za preutrujene noge, dotik z zemljo pa nas polni z energijo in močjo.

MIZS_logo.png
SK_logo.png
Logo_ACS.png
bottom of page